Reklamacije

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i  ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj molimo Vas da najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate našu korisničku podršku na email adresu: majayoga@gmail.com kako bi smo Vam dostavili ispravan predmet.

Reklamacije na nesaobraznost robe

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nesaobraznost u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, za izjavu reklamacije možete da pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, artikal koji želite da reklamirate i opis problema koji imate) na našu e-mail adresu: majayoga@gmail.com.
U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.
Saobraznost robe ugovoru utvrđuje se isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom, odnosno specifikacijom robe. Maja Milićević PR Internet prodaja Bliss&Peace Temerin kao prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0